Gezocht: kandidaat-leden voor de disciplinaire commissie van de KBRSF

De disciplinaire commissie van de KBRSF oefent de tuchtrechtelijke bevoegdheden uit in het kader van de statuten en reglementen van de federatie, zowel ten aanzien van natuurlijke personen als van rechtspersonen die op een of andere manier betrokken zijn.

Volgens de reglementen van de KBRSF wordt de disciplinaire commissie verkozen door de raad van Bestuur van de KBRSF. In 2017 wordt een nieuwe raad van bestuur KBRSF verkozen en die zal dus op haar beurt de leden van de disciplinaire commissie aanduiden.

In het vooruitzicht van deze verkiezing van een nieuwe raad van Bestuur, die zal plaatsvinden op 25 april 2017, doet KBRSF een oproep naar nieuwe kandidaten voor de disciplinaire commissie.

Wie mag zetelen in deze commissie?

De voorzitter en ondervoorzitter zijn afkomstig van een verschillende taalrol. Ze moeten houder zijn van een diploma van doctor of licentiaat in de rechten. Zij moeten actief zijn of geweest zijn in een juridisch beroep. Het is wenselijk maar niet verplicht dat de overige leden aan dezelfde vereisten voldoen. Het is eveneens wenselijk dat zij over een voldoende kennis van de paardensport beschikken. Meer details vindt u in het huishoudelijk reglement van de KBRSF (https://www.equibel.be/media/docs/1433154569-1.pdf).

De disciplinaire commissie wordt aangeduid voor een termijn van vier jaar.
De mandaten zijn hernieuwbaar.

Beantwoordt u aan bovenstaande vereisten, en heeft u interesse om deel uit maken van deze commissie, dan kan u contact opnemen met Wendy Laeremans via [email protected].

 

 

Categorie: 
Andere
Compensatie type: 
Depends on experience
Arbeidsregime: 
Either/or
Adres: 
1000 Brussel
België
Vervalt op: 
woensdag, 14 juni, 2017