KBRSF zoekt een bondscoach Jumping

De Koninklijke Belgische ruitersportfederatie

schrijft volgende vacature uit voor indiensttreding vanaf 1/01/2017:

Bondscoach Jumping

Basisopdracht van de bondscoach

Het aansturen van het sportieve beleid van de Seniors Jumping binnen KBRSF met als doel topresultaten neer te zetten in team op internationale kampioenschappen.

Takenpakket

De coach zal voor de uitvoering van zijn opdracht de tijd spenderen die noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Binnen dit tijdsgebruik zal hij minstens volgende deeltaken uitvoeren:

a)    De verdere uitbouw en opvolging van het A en B-kader van combinaties ruiter/paard waarbij aan de topsportcel op regelmatige basis een SWOT-analyse voor iedere combinatie wordt ter kennis gebracht en waarbij de coach suggesties zal doen voor de noden van iedere combinatie waarvan de invulling kan bijdragen tot het behalen van de doelstellingen.

b)    De specifieke adviesverlening, ondersteuning en opvolging van de combinaties ruiter/paard die deel uitmaken van het A-kader en dit niet enkel tijdens de deelname aan wedstrijden maar ook buiten competitie.

c)    Het uitstippelen van een planning op lange termijn in functie van het behalen van de doelstellingen (Europese Kampioenschappen en Olympische Spelen) waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de evolutie van het vormpeil van de combinaties, de gezondheidstoestand van paarden waarbij de coach nauw zal samenwerken met de door KBRSF aangeduide dierenartsen, het adviseren van combinaties bij de planning van hun wedstrijdprogramma en de deelname aan specifieke wedstrijden die kunnen bijdragen tot het beoogde resultaat en de opvolging en evaluatie van aan een ruiter verstrekte adviezen.

d)    De intensieve opvolging en evaluatie, hetzij persoonlijk hetzij in samenwerking met een of meerdere assistent-coaches, van combinaties die behoren tot het B-kader in functie van een mogelijke doorgroei naar het A-kader Met als doel de betrokkenheid en motivatie van de combinaties die behoren tot het B-kader te ondersteunen zal de coach op regelmatige basis met deze ruiters overleg plegen en advies verstrekken.

e)    De coach zal zijn ervaring en de voormelde opvolging en evaluatie ten volle aanwenden om een technische meerwaarde te bieden aan de nationale ploeg in de aanloop naar kampioenschappen en tijdens de deelname eraan.

f)      De verwachte coaching is resultaatgericht waarbij het aansturen van een team en het vormen en behouden van een teamgeest, zowel tussen de ruiters onderling als tussen de ruiters en de staf, van overwegend belang is. De coach zal hierbij rekening houden met specifieke kwaliteiten en gebreken van de aangezochte ruiters (people coaching). Het behoort tevens tot zijn opdracht conflicten in de mate van het mogelijke te voorkomen en bij de oplossing ervan actief deel te nemen met de sereniteit die bij zijn leidinggevende functie past.

g)    In functie van het behalen van het beste resultaat dient de coach bijzondere aandacht te hebben voor de communicatie met de ruiters, de kaderleden en de topsportcel, en tussen deze partijen onderling. Bij deze communicatie dienen ook de pers en eigenaars van paarden en sponsoren van combinaties te worden betrokken. Eindbeslissingen behoren de coach toe maar een uitgebreide communicatie met alle voormelde actoren is noodzakelijk om de gestelde doelstellingen een grotere kans op slagen te geven.

h)    De coach draagt de eindverantwoordelijkheid voor zijn selectie waarbij hij niet uit het oog zal verliezen dat ook aandacht dient te worden besteed aan niet-geselecteerde ruiters in functie van het behoud van hun motivatie voor de toekomst en begrip voor zijn beslissing.

i)      De coach verbindt er zich toe volstrekte discretie te bewaren voor feitelijkheden die hem tijdens de uitvoering van zijn opdracht vertrouwelijk worden medegedeeld. Dit geldt eveneens voor het overleg tussen hemzelf en de organen van KBRSF. Het in overweging nemen van vertrouwelijke informatie mag enkel in functie staan van het behalen van de doelstellingen. De opgelegde discretie zal de coach tevens respecteren na het beëindigen van de samenwerking tussen partijen.

Profiel

  • Ervaring hebben bij het coachen van ploegen op topniveau
  • Kennis hebben van de huidige Belgische jumpingsport
  • Sterk en open kunnen communiceren
  • Kunnen installeren van een “high performance” cultuur

 

Interesse? Mail dan uw c.v. met motivatie voor 12 december naar wendy@equibel.be

Categorie: 
Andere
Compensatie type: 
Salary
Arbeidsregime: 
Full time
Adres: 
1000 Brussel
België
Vervalt op: 
maandag, 21 november, 2016