MEP Horse Group en European Horse Network: “Economisch belang paardensector extra in de verf zetten”

Varia
17 nov 2021
Door Horseman Kristof

In aanwezigheid van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen vond gisteren een belangrijke conferentie plaats over de toekomst van de paardensector, georganiseerd door de MEP Horse Group en European Horse Network. De conferentie werd afgesloten met het ondertekenen van een memorandum met vijf prioriteiten voor de sector.

Europees Parlementslid en voorzitster van de MEP Horse Group Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe)“We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie vandaag. Ik was dan ook bijzonder vereerd dat Commissievoorzitster Ursula von der Leyen, zelf amazone en onze eregaste, de tijd heeft vrijgemaakt om op onze conferentie aanwezig te zijn. Samen met de aanwezige parlementsleden en de talrijk vertegenwoordigde sector discussieerden we over het belang en de uitdagingen van de paardensector. Met meer dan 7 miljoen paarden, een geschatte impact van €100 miljard per jaar en een tewerkstelling van meer dan 800 000 mensen, kunnen we alleen maar concluderen dat de Europese paardenindustrie een belangrijke sector is en alle aandacht en inzet van de Europese beleidsmakers verdient. Daar waren alle experten en aanwezigen het vandaag over eens, maar dit wordt mijns inziens onvoldoende in de verf gezet.”

“Daarom willen we als MEP Horse Group en European Horse Network de sector een stem geven in Europa en stelden we een memorandum op met 5 prioriteiten waar we de komende maanden sterk aan willen werken, om zo de paardenwereld maximaal te ondersteunen. Met stip op één zijn een verlaagd en uniform Europees btw-stelsel en de erkenning van paarden als landbouwdieren. Daarnaast willen we ook oplossingen vinden voor het wolvenprobleem, het vlotte transport van paarden verzekeren en hameren we op wetenschappelijke besluitvorming om de gezondheid en het welzijn van paarden te waarborgen en bevorderen”, besluit Vautmans.

Voorzitter van European Horse Network Mark Wentein: “2022 zal een heel belangrijk jaar worden voor de Europese paardenindustrie. De COVID-19-pandemie is helemaal nog niet voorbij en ook van de brexit zullen we de gevolgen nog een hele tijd moeten dragen. Dit zorgt voor druk op de sector. Daarnaast zorgen ook de nieuwe Europese Animal Health Law en de hervorming van de transportregelgeving voor grote vraagstukken waar we ons samen met de sector over moeten buigen. European Horse Network zal samen met de MEP Horse Group de handen in elkaar slaan en kijken hoe we deze economische en politieke uitdagingen kunnen aanpakken.”


Bron: 
Persbericht