Reactie van de KBRSF op niet-selectie Rob Everaert

Eventing
16 okt 2019
Door Horseman Kristof

Vanochtend brachten we het nieuws dat eventingruiter Rob Everaert via het Belgisch Arbitragehof voor de sport zijn selectie voor het WK jonge paarden heeft weten te bekomen.

Via een persbericht volgt er nu een reactie van de KBRSF op deze uitspraak:

"De heer Rob Everaert bracht via gespecialiseerde pers het publiek op de hoogte van een uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, verkort BAS, van dinsdag 15 oktober 2019 waarbij een beslissing tot niet-selectie van deze ruiter met het paard Nimble van het Eksterhof voor het W.K. Jonge Paarden Eventing in Frankrijk teniet werd gedaan.

KBRSF heeft van het beschikkend gedeelte van deze beslissing kennis genomen; zoals dit gebruikelijk is bij een procedure voor het BAS volgt de motivatie van deze scheidsrechtelijke beslissing enkele dagen na de uitspraak.

Van de selectieprocedure voor deze wereldkampioenschappen werden alle kandidaten tijdig op de hoogte gebracht (mei 2019) en aan de combinaties weerhouden op de nominatieve lijst werd op 18 september 2019 het verloop van de medische keuring medegedeeld.

De niet-selectie van deze combinatie was evenwel gesteund op

(a) een correcte toepassing door de Federatie van de reglementering die is voorgeschreven door de FEI in verband met de wijze waarop medische controles dienen te worden uitgevoerd en

(b) een beslissing van de door de nationale commissie aangestelde dierenarts om, na opeenvolgende controles op 20-21-22 september 2019, het paard not fit to compete te verklaren.

KBRSF kan deze uitspraak niet aanvaarden nu zij strijdig is met het alles overheersende principe van het welzijn van het paard. Anders oordelen zou bovendien impliceren dat de Federatie haar vertrouwen in de deskundigheid en de onpartijdigheid van de door haar aangestelde dierenarts zou verloochenen wat zij onder geen enkel beding wenst te doen."

Dat de beslissing om de definitieve selectie ongewijzigd te behouden aanleiding kan zijn tot andere procedures en vorderingen weegt niet op tegen de voormelde principes die KBRSF wenst te respecteren." aldus de KBRSF

Intussen heeft Everaert, die gisteren met zijn paard naar Frankrijk was vertrokken, via zijn sociale media laten weten dat hij ondanks het gunstige vonnis niet kan starten.

Bron: 
Persbericht KBRSF